Varstvo pri delu in požarna varnost
www.doling-si

Usposabljanje

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARNO DELO

  • - ob sklenitvi delovnega razmerja
  • - pred razporeditvijo na drugo delo
  • - ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo
  • - ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu

 

  • - USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA POŽARNO VARSTVO
  • - IZVAJANJE EVAKUACIJE
  • - IZVEDBA USPOSABLJANJA OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE