Varstvo pri delu in požarna varnost
www.doling-si

Požarna varnost

 

ZAKAJ ZA PODROČJE POŽARNE VARNOSTI IZBRATI NAS

 

 • - Za področje požarne varnosti smo strokovno usposobljeni.
 • - Imamo dolgoletne izkušnje na področju urejanja požarnega varstva.
 • - Smo ažurni in stalno dosegljivi.
 • - Storitve opravljamo za pošteno ceno.
 • - Ker vam ne bomo prodali več kot vaš objekt potrebuje.
 • - Ker za vas lahko opravljamo storitve pooblaščene osebe za požrno varnost (tudi za objekte z visoko požrno obremenitvijo)
 • - Naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne. 

 

 

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI - POŽARNA VARNOST

Za objekt, ki ga uporabljate, ali pa ste lastnik oziroma upravnik objekta, vam izdelamo oceno požarne ogroženosti. Ocena požarne ogroženosti je prvi korak za dosego cilja ki je dobra požarna varnost. Ocena požarne ogroženosti je tudi nujna podlaga, da se izdela dober Požarni red. Požarna varnost je lahko dobra le če je Ocena požarne ogroženosti pravilno ugotovljena.

 

POŽARNI RED - POŽARNA VARNOST

Izdelamo Požarni red za vse vrste objektov, za katere je ta dokument predpisan z zakonodajo. To so stanovanjski poslovni in industrijski objekti, v katerih se izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti. Požarni red izdelamo v skladu s Pravilnikom o požrnem redu (Ur. list RS št. 52/2007). Požarni red določi pravila varnega obnašanja v vašem objektu. 

 

OBVEZNE PRILOGE POŽARNEGA REDA

Poleg Požarnega reda vam izdelamo tudi obvezne priloge:

 • - izvleček požarnega reda,
 • - navodila za posameznike,
 • - požarni načrt (za določene objekte),
 • - načrt evakuacije (za določene objekte),
 • - evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,
 • - evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • - evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi,
 • - kontrolni listi.

 

 

IZRAČUN GASILNIH APARATOV - POŽARNA VARNOST

Za vaš objekt izdelamo izračun potrebnega števila gasilnih aparatov. Požarna varnost je odvisna od izračuna EG (enot gasila).

 

POŽARNI NAČRT 

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem. 

 

NAČRT EVAKUACIJE 

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto v primeru požara ali drugih nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položj ročnih javljalnikov požara.