Varstvo pri delu in požarna varnost
www.doling-si

Koordinator

 

ZAKAJ ZA IZDELAVO VARNOSTNEGA NAČRTA IN OPRAVLJANJE NALOG KOORDINATORJA IZBRATI  NAS?

Kaj je varnostni načrt?

  • - Varnostni načrt je del projekta za izvedbo pri gradbenih delih.
  • - Zagotoviti ga mora naročnik ali nadzornik projekta.
  • - Z zagotovitvijo varnostnega načrta investitor izpolni del svojih obveznosti za zagotavljanje varnosti izvajalcev.
  • - Investitor je od leta 2002 soodgovoren za varnost na svojem gradbišču.

Zakaj za izdelavo varnostnega načrta izbrati nas?

  • - Za področje varnosti na gradbiščnih in začasnih deloviščih smo strokovno usposobljeni.
  • - Imamo dolgoletne izkušnje na področju urejanja varnosti na gradbiščih.
  • - Smo ažurni in stalno dosegljivi.
  • - Storitve opravljamo za pošteno ceno.
  • - Ker vam ne bomo prodali več kot vaš objekt potrebuje.
  • - Naše stranke so z našimi storitvami zadovoljne. 

 


IZDELAVA VARNOSTNIH NAČRTOV ZA GRADBIŠČA

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, kot določa četrti člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05).

Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. Varnostni načrt izdela koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izgradnje objekta.

 

OPRAVLJANJE NALOG KOORDINATORJA 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05) v četrtem členu določa, da je potrebno kadar dela na gradbiščih izvajata dva ali več izvajalcev imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in sicer posebej za fazo projektiranja objekta ter za fazo izgradnje objekta.

Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Koordinatorja ni potrebno imenovati za gradnjo in druga dela na enodružinski hiši do 350 m2 neto tlorisne površine. Ne glede na to določbo je potrebno koordinatorja imenovati ko gre za posebno nevarna dela (določena v uredbi) ali ko gre za obsežna dela z visoko koncentracijo delovne sile na gradbišču.

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati na Inšpektorat za delo. To mora storiti najmanj 15 dni pred pričetkom del.